Navigation

Login

Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.

06) Dr Piotr Koł‚aczek

[ Publications ]
 
Research interests:
 • Vegetation changes of the selected regions of Poland (Sandomierz Basin, Nowy Są…cz Beskid, Skalisko Basin, Uniejółw Basin, Orawa-Nowy Targ Basin and Tatras) and Western Ukraine (Dniestr valley) in the light of pollen and non-pollen palynomorphs analysis from the Eemian interglacial until modern times. Research on pollen record/modern vegetation relationships on mown meadows and xeric grasslands. Distribution and ecology of selected groups of microscopical fungi and algae.
 • Skills:
  • Pollen and non-pollen palynomorphs analysis;
  • Identification of vascular plants;
Research projects:
 • Funded by Ministry of Science and Higher Education; N 307 062 32/ 3359
  Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska przyrodniczego w rejonie kopalnego jeziora skaliskiego (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich). Principal investigator: dr Renata Stachowicz-Rybka. Palynological analysis.
 • Funded by Europaean Commission; Plants and Culture: seeds of the Cultural Heritage of Europe. EU Culture 2007-2013 Programme
  Coordinator in Poland: dr Jacek Madeja. Preparation of chapter in book.
 • Funded by Ministry of Science and Higher Education; N N 305 2778 33
  Późnoglacjalne i holoceńskie przemiany szaty roślinnej Doliny Dolnego Sanu oraz Płaskowyżu Tarnogrodzkiego na podstawie analizy pyłkowej. Principal investigator: prof. dr hab. Krystyna Harmata. Palynological analysis.
 • Funded by Ministry of Science and Higher Education; N N 306 2822 35
  Późnoglacjalny i holoceński etap ewolucji rzeźby wysokogórskiej na przykładzie Tatr Zachodnich. Principal investigator: mgr Piotr Kłapyta. Palynological analysis.
 • Funded by Ministry of Science and Higher Education; N N 304 2114 37
  Środowisko przyrodnicze i człowiek na pograniczu stref geograficznych i rubieży kultur środkowo i południowo - wschodnio europejskich w widłach Dniestru i Łomnicy w okresie neolitu i epok późniejszych (Zachodnia Ukraina). Principal investigator: prof. dr hab. Krystyna Harmata. Palynological analysis.
 • Funded by Ministry of Science and Higher Education; N N304 293937
  Holoceńska historia roślinności Karpat Zachodnich w oparciu o mapy izopolowe. Principal investigator: dr hab. Andrzej Obidowicz. Palynological analysis.
 • Funded by Ministry of Science and Higher Education; N N304 275134
  Wybrane torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej jako przykład archiwum zmian zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego metalami ciężkimi. Principal investigator: dr. hab. Bernard Palowski. Palynological analysis.
 • Funded by Ministry of Science and Higher Education; N N305 063739
  Późnoglacjalny i holoceński zapis przemian środowiska przyrodniczego zarejestrowany w osadach Jeziora Czarnego (Polska NE) w świetle interdyscyplinarnych badań paleoekologicznych. Principal investigator: Msc Monika Karpińska-Kołaczek. Palynological analysis.
 • Funded by NCN; 2011/01/D/ST10/02579
  Multi-proxy study of atmospheric pollution and paleoenvironmental change in two mountainous peatlands in the south-western Poland. Principal investigator: dr Barbara Fiałkiewicz-Kozieł. Palynological analysis.
 • Funded by National Science Centre; grant UMO-2012/07/B/ST10/04345
  Multi-proxy palaeoecological analysis as a tool to find a solution of the Early Holocene expansion of elm (Ulmus) in southern Poland and western Ukraine. Principal investigator: Piotr Kołaczek. Palynological analysis, age-depth modelling
 • Render time: 0.04 seconds
  480,780 unique visits