Navigation

Login

Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.

Participation in research projects

Our projects:

 1. (2003 - 2006) RESEARCH GRANT OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE Development of Lake Ostrowite and adjacent mires based on organic sediments research] RozwĂłj jeziora Ostrowite i przyległych torfowisk w świetle badań osadĂłw biogenicznych, Principal investigator, dr Grzegorz Kowalewski, , Poznań, 10/09/2003 - 09/08/2006.  2 P04G066 27

 2. (2004 – 2006) RESEARCH GRANT OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE [Architectural and natural conditions for reconstruction of Early-Middle Ages defence structures in Giecz.] Grant KBN nr 4 T07F 010 27, Architektoniczno-przestrzenne i przyrodnicze podstawy rekonstrukcji wczesnodziejowych załoĹźeń obronnych Giecza”. 2004-2006. Principal investigator: prof. Dr hab. Aleksander Grygorowicz, Poznań University of Technology. Other investigators: prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, dr Krystyna Milecka, dr Grzegorz Kowalewski, mgr Mariusz Gałka Adam Mickiewicz University, Poznań.

 3. (2004 - 2007) [Subfossil remains of hydrobionts in lake sediments in Polesie as an indicator of present and historical food and habitat conditions for ichthyofauna] Subfosylne szczątki hydrobiontów w osadach dennych jezior poleskich jako wskaĹşnik aktualnych oraz historycznych warunków sie-dliskowych i pokarmowych ichtiofauny, Principal Investigator  - prof. dr hab. Ryszard Kornijów, AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT, Lublin, 12/10/2004 - 11/10/2007.  Project 4/99 of General Management of State Forests, dr Grzegorz Kowalewski responsible for macrofossils analysis.

 4. (2004 - 2007). RESEARCH GRANT OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE (2P04G06627): Origin and dynamics of small lake-mire ecosystems on moraine and outwash plain areas of Pomerania. Principal Investigator: prof. Kazimierz Tobolski (Adam Mickiewicz University); Associated Partners: Prof. dr hab. Józef Szmeja (University of Gdańsk, Dep. of Plant Ecology), Prof. dr hab. Sławomir Ĺťurek (HolyCross Academy of  J. Kochanowski in Kielce, Institut of Geography, Department of Quaternary Paleogeography and Nature Protection.), dr inĹź. Krystyna Milecka (Adam Mickiewicz University, Department of Biogeography and Palaeoecology), dr Grzegorz Kowalewski (Adam Mickiewicz University, Department of Biogeography and Palaeoecology), dr Katarzyna Boci±g (University of Gdańsk, Dep. of Plant Ecology), dr Krzysztof Banaś (University of Gdańsk, Dep. of Plant Ecology), dr Krzysztof Gos (University of Gdańsk, Dep. of Plant Ecology), Mariusz Lamentowicz - testate amoebae analysis, palaeoecology.

 5. (2004-2007) RESEARCH GRANT OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE [Dynamics of post-glacial trophy changes in Lobelia lakes.] Grant KBN nr. 2 P04G 057 28 pt: „Dynamika postglacjalnych przemian troficznych jezior lobeliowych”,. Principal investigator: Krystyna Milecka. Other investigators: prof. Dr hab. BoĹźena Bogaczewicz-Adamczak, Gdańsk University; dr hab. Krystyna Szeroczyńska, Geological Institute, Warsaw.

 6. (2005 - 2007). RESEARCH GRANT OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE (2P04E02228): Changes in the Natural Environment of Wzniesienia Łódzie in the Vistulian and Holocene in the light of interdisciplinary palaeoecological research of the Ĺťabieniec mire; Principal Investigator: dr. Jacek Forysiak (University of ŁodÄ˝, Poland); Associated Partners: dr Juliusz Twardy (University of ŁódĹş, Poland); prof. dr hab. Sławomir Ĺťurek (Świętokrzyski University, Poland); mgr Zofia Balwierz, (University of ŁodĹş, Poland); dr Piotr Kittel (University of ŁodĹş, Poland); dr Marek Kloss (Polish Akademy of Sciences, Poland), Centrum Badań Ekologicznych; dr Joanna Ĺťelazna–Wieczorek (University of ŁodÄ˝, Poland); Mariusz Lamentowicz - testate amoebae analysis, palaeoecology.

 7.  (2005-2007) RESEARCH GRANT OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE (2P04G04929): Palaeoecological reconstruction of  wetland's transformation caused by building of Ĺťur dam lake (Tuchola Pinewoods), Principal Investigator: Milena Obremska (Adam Mickiewicz University, Poland); Mariusz Lamentowicz - field work and testate amoebae analysis.

 8. (2006 - onwards) Climatic and environmental changes of Gdańsk Balic shore in the Holocene – interdisciplinary study. Funded from the budget of Polish Geological Institute  – Principal Investigator dr GraĹźyna Miotk-Szpiganowicz; cooperation Mariusz Lamentowicz – field work and quantitative testate amoebae analysis.

 9. (2006-2009) Swiss National Science Foundation project: Addressing challenges in the ecology, biogeography, and taxonomy of testate amoebae for their use as palaeoclimatic indicators:. Principal Investigators: Edward Mitchell, Jan Pawlowski (Co-PI); Partnership: Håkan Rydin, U. Uppsala SE; Mariusz Lamentowicz, U. Poznan, PL; Harri Vasander, U. Helsinki, FIN; Ralf Meisterfeld, U. Aachen, D; Alexey Smirnov, U.St.-Petersburg,RU; Louis Beyens, U. Antwerp, BE;Bjartmar Sveinbjörnsson, U. of Alaska Anchorage, U.S.A.

 10. (June 2005 - 2007). RESEARCH GRANT OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE (2P04G03228): Climatic changes in Pomerania (N Poland) in the last millennium based on the multiproxy high-resolution studies. Principal Investigator - Mariusz Lamentowicz; Associated Partners: dr. A. Cedro (University of Szczecin, Poland), dr. K. Milecka (Adam Mickiewicz University, Poland), prof. K. Tobolski (Adam Mickiewicz University, Poland) and dr. E.A.D. Mitchell (EPFL & WSL-AR, Switzerland).

 11. (2006-2010) European climate of the last millennium ‘Millennium’ Sub-Priority 6.3 – Global Change and Ecosystems SUSTDEV-2004-3.1.4.1 The past climate and its dynamics. Integrated Project Co-ordinator: Prof. Danny McCarroll University of Wales Swansea. 40 partners. One of the partners is the Institute of Plant Sciences from University of  Bern (Switzerland), coordinator is professor Martin Grosjean. Dr Mariusz Lamentowicz works with team from University of Bern (testate amoebae analysis).

Render time: 0.04 seconds
482,238 unique visits