Navigation

Login

Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.

Prof. dr hab. Krystyna Milecka

A - Articles and books
Tadeusz Namiotko, Dan L. Danielopol, Ulrich von Grafenstein, Stefan Lauterbach, Achim Brauer, Nils Andersen, Matthias Hüls, Krystyna Milecka, Angel Baltanás, Walter Geiger, DecLakes Participants. 2014. Palaeoecology of Late Glacial and Holocene profundal Ostracoda of pre-Alpine lake. Paleo3

Gałka M., Tobolski K., Górska A., Milecka K., Fiałkiewicz-Kozieł B., Lamentowicz M., 2013. Disentangling of drivers of a Baltic bog development during the Little Ice Age in Northern Poland. Quaternary International, 292: 124-135.

Milecka K., Gałka M., Lamentowicz M., 2012. Regionalna i lokalna sukcesja roślinności w Dolinie Stążki na podstawie analizy pyłkowej. Studia Limnologica et Telmatologica, 6, 1: 61-69

Milecka K., 2012. Historia szaty roślinnej obszaru Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w schyłkowym okresie glacjału i w holocenie. [W:] Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Matuszkiewicz J.M. (red.) Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Charzykowy: 32-46, ISBN 978-83-935112-6-6

Lauterbach S. Brauer A. Andersen N. Danielopol D. Dulski P. Hüls M. Milecka K. Namiotko T. Plessen B. von Grafenstein U., 2011. Multi-proxy evidence for early to mid-Holocene environmental and climatic changes in north-eastern Poland. Boreas, 40 (1): 57-72.

Lauterbach S., Brauer A., Andersen N., Danielopol D., Dulski P., Hüls M., Milecka K., Namiotko T. Obremska M., Von Grafenstein U. 2011. Environmental response to Lateglacial climatic fluctuations in sediments of pre-alpine Lake Mondsee (Northeastern Alps). Quaternary Science Reviews 26 (3): 253-267.

Milecka K., Kowalewski G., Szeroczyńska K. Climate-related changes in the Late Glacial and early Holocene ecosystems of Lake Sierzywk. 2011. Hydrobiologia 676: 187-202

Milecka K., Nyćkowiak M., Troć M., 2010. Wiek osadów międzyglinowych na lewym brzegu Warty w Poznaniu w świetle badań palinologicznych. Badania Fizjograficzne, A61:105-118.

Tobolski K., Milecka K., Kowalewski G., Gałka M. 2010. Development of wetlands adjacent to Giecz stronghold and its meaning during the early middle ages. In: L.W. Szajdak, A.K. Karabanov, (eds) Physical, chemical, and biological processes in soils. Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, The Committe on Land Reclamation and Agricultural Environment Engineering, Polish Academy of Sciences: 613-624.

Lamentowicz M., Milecka K., Gałka M., Cedro A., Pawlyta J., Piotrowska N., Lamentowicz, Ł. and van der Knaap W. O. 2009. Climate- and human-induced hydrological change since AD 800 in an ombrotrophic mire in Pomerania (N Poland) tracked by testate amoebae, macro-fossils, pollen, and tree-rings of pine. Boreas 38, 214-229.

Milecka K., Noryśkiewicz A.M., Kowalewski G. 2009. History of the Białowieża primeval forest, NE Poland. Studia Quaternaria 26: 25-39.

Milecka K., Tobolski K., 2009. Vegetation history and development of Lake Małe Łowne basin, Tuchola Forest, Poland, based on pollen analysis. Limnological Review 9, 4: 195-202.

Tobolski K., Milecka K., Polcyn M. 2009. Ekologiczna przeszłość rejonu lednickiego i gieckiego. Podsumowanie trzydziestoletnich badań paleoekologicznych, botaniczno-paleobotanicznych i sozologicznych. W: A. M. Wyrwa (red.) Custodia Memoriae 211-232.

Tobolski K., Milecka K. 2009. Świat roślin Pomorza w epoce kamienia. Stan badań, problemy, potrzeby. W: M.Fudziński, H.Paner (red.) Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 179-190.

Obremska M., Milecka K. 2009. Późny glacjał w Borach Tucholskich. W: M. Fudziński, H. Paner (red.) Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 251-260.

Milecka K. 2008. Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa w Leśnie i zmiany wywołane antropopresją. W: K. Walenta (red.) Leśno i mikroregion w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Uniwersytet Łódzki, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, Chojnice: 225-238.

Milecka K. 2008: Walory turystyczne jezior lobeliowych. [W:]Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom I. Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny, (red.) Młynarczyk Z., Zajadacz A., Wyd. Nauk. UAM, Poznań: 58-65.

Milecka K., Kowalewski G. 2008. Development of mires in Dury Reserve, Poland, implications for nature conservation. W: C. Farrell & J. Feehann (red.), After Wise Use – The Future of Peatlands. Vol. 1. Tullamore: 68-72.

Tobolski K., Milecka K., 2008: Obszary mokradłowe i możliwości ich turystycznego wykorzystania. W: Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. I: Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny (red. Z. Młynarczyk i A. Zajadacz. Wydawnictwo Naukowe UAM: 131-147.

Troć M., Milecka K. 2008: Wiek osadów aluwialnych doliny Warty oraz doliny Cybiny-Bogdanki w rejonie śródmieścia w Poznaniu. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A - Geografia Fizyczna, 59: 145-160.

Milecka K. 2007. Możliwości oceny rozwoju jezior w świetle badań palinologicznych. Studia Limnologica et Telmatologica 1 (1): 61-66.

Milecka K., Tobolski K. 2007. Biostratygrafia, chronologia i antropopresja Środkowej Wielkopolski w świetle dotychczasowych materiałów. W: A. Grygorowicz, K. Milecka, K. Tobolski (red.) Architektoniczno-przestrzenne i przyrodnicze podstawy rekonstrukcji wczesnośredniowiecznych założeń obronnych Giecza. Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Poznań: 71-79.

Milecka K., Tobolski K. 2007. Jeziora i bagna okolic grodziska w świetle analiz palinologicznych. W: A. Grygorowicz, K. Milecka, K. Tobolski (red.) Architektoniczno-przestrzenne i przyrodnicze podstawy rekonstrukcji wczesnośredniowiecznych założeń obronnych Giecza. Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Poznań: 123-135.

Tobolski K., Milecka K. 2007. Ekologiczna odrębność okolic Lednicy i Giecza w postglacjalnych dziejach sfery biotycznej Niżowej Polski. W: A. Grygorowicz, K. Milecka, K. Tobolski (red.) Architektoniczno-przestrzenne i przyrodnicze podstawy rekonstrukcji wczesnośredniowiecznych założeń obronnych Giecza. Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Poznań: 61-70.

Grygorowicz A., Milecka K., Tobolski K. Podsumowanie. W: Architektoniczno-przestrzenne i przyrodnicze podstawy rekonstrukcji wczesnośredniowiecznych założeń obronnych Giecza (red. A. Grygorowicz, K. Milecka, K. Tobolski), Poznań: 163-170.

Grygorowicz A., Milecka K., Tobolski K. (red.) 2007. Architektoniczno-przestrzenne i przyrodnicze podstawy rekonstrukcji wczesnośredniowiecznych założeń obronnych Giecza. Poznań.

Milecka K. 2006. Holoceńskie zmiany klimatyczne w rejonie Pałuk odzwierciedlone w osadach Jeziora Łekneńskiego. Terra Palucensis at Monasterium in Lokna. Studia i Materiały do Dziejów Pałuk, 6, 27-40.

Milecka K. Bogaczewicz-Adamczak B. 2006. Zmiany trofii w ekosystemach miękkowodnych jezior Borów Tucholskich. Przegląd Geologiczny 54 (1): 81-86.

Milecka K. 2006. Vegetation history of Tuchola Forest based on palynological analysis of the sediments of Lake Ostrowite. [W:] Lakes and mires of Bory Tucholskie National Park. Kowalewski G., Milecka K. (eds.). Wyd. Park Narodowy Bory Tucholskie, Charzykowy 101-106.

Milecka K. 2006. History of the lobelia lakes in Tuchola Forest. [W:] Lakes and mires of Bory Tucholskie National Park. Kowalewski G., Milecka K. (eds.). Wyd. Park Narodowy Bory Tucholskie, Charzykowy : 155-160.

Kowalewski G., Woszczyk M., Milecka K., Bubak I., 2006 – Bottom sediments of Lake Ostrowite. [W:] Lakes and mires of Bory Tucholskie National Park. Kowalewski G., Milecka K. (eds.) Wyd. Park Narodowy Bory Tucholskie, Charzykowy : 87-100.

Kowalewski G., Milecka K. (red) 2006. Lakes and mires of Bory Tucholskie National Park. Wyd. Park Narodowy Bory Tucholskie, Charzykowy.

Milecka K., Szeroczyńska K. 2005. Changes in macrophytic flora and planktonic organisms in lake Ostrowite, Poland as a response of climatic and trophy fluctuations. The Holocene 15 (1), 74-84.

Milecka K. 2005. Historia jezior lobeliowych zachodniej części Borów Tucholskich na tle postglacjalnego rozwoju szaty leśnej. Wyd. Nauk. UAM, Poznań, 1-249. (rozprawa habilitacyjna)

Milecka K. Kupryjanowicz M., Makohonienko M., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. 2004. Quercus L. – Oak. W: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (red.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 189-197.

Milecka K., Makohonienko M., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. 2004. Cerealia (Secale cereale L. excluded) – Cereals. W: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (red.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 263-271.

Okuniewska-Nowaczyk I., Milecka K., Makohonienko M., Harmata K., Madeja J., Nalepka D. 2004. Secale cereale L. – Rye. W: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (red.). 2004. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 347-353.

Makohonienko M., Milecka K., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. 2004. Plantago lanceolata L. – Ribwort plantain. W: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (red.). 2004. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 309-315.

Okuniewska-Nowaczyk I., Makohonienko M., Latałowa M., Milecka K., Krupiński K.M., Nalepka D. 2004. Juniperus communis L. – Juniper. W: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (red.). 2004. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 125-133.

Makohonienko M., Latałowa M., Milecka K., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. 2004. Artemisia L. W: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (red.). 2004. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 253-261.

Lamentowicz L., Milecka K. 2004. Lobelia dortmanna L. seeds in lake sediments of Tuchola Forest (North Poland, Pomerania). Acta Palaeobotanica, 45 (2).

Kowalewski G., Milecka K. 2003. „Palaeoecology of organic accumulation basins in the Reserve Dury”. Studia Quaternaria, 20: 73-82.

Milecka K., Bogaczewicz-Adamczak B., Bubak I. 2002. Przeszłość jeziora Nierybno i jego otoczenia w późnym glacjale i starszym holocenie na podstawie analizy pyłkowej i okrzemek kopalnych. W: J. Banaszak & K. Tobolski (red): Park Narodowy <> na tle projektowanego rezerwatu biosfery. Homini, Charzykowy, 75-98.

Milecka K., Obremska M. 2002. Zawartość sporomorf Lobelia dortmanna i Isoëtes lacustris w najmłodszych warstwach osadów jeziora Nierybno. W: J. Banaszak & K. Tobolski (red): Park Narodowy <> na tle projektowanego rezerwatu biosfery. Homini, Charzykowy, 99-106.

Milecka K., Szeroczyńska K. 2002. Tymczasowa informacja o paleoekologii i paleolimnologii jeziora Ostrowite na podstawie głębokowodnego rdzenia (z SW części zbiornika). W: J. Banaszak & K. Tobolski (red): Park Narodowy <> na tle projektowanego rezerwatu biosfery. Homini, Charzykowy, 61-74.

Milecka K., 2001. Palaeobotanical view of an early medieval settlement in Giecz in light of other fortified settlement centers of central Wielkopolska. Praehistorische Zeitschrift, Berlin, 76, 1, 105-122.

Wojciechowski A., Milecka K. 2001. Późny vistulian w osadach rynny kórnicko-zaniemyskiej w świetle analizy pyłkowej. Geneza, Litologia i Stratygrafia utworów czwartorzędowych.. Tom III, ser. geografia nr 64. Wyd. Nauk. UAM, Poznań, 467-494.

Milecka K., 2000. Anthropogenic Changes in the Vegetative Cover of the Past Five Thousand Years in Light of Pollen Analysis of Lake Sediments in Wielkopolska. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań, B. Jackowiak, W. Żukowski (eds) 10, 55-68.

Milecka K., 2000: Analizy palinologiczne wybranych prób z warstw kulturowych na stanowisku trzecim w Łeknie. Studia i materiały do dziejów Pałuk. A. Wyrwa (red.) t. III, 105-115.

Milecka K., 2000: Analiza pyłkowa profilu osadów biogenicznych w łekneńskim rejonie osadniczym. Studia i materiały do dziejów Pałuk. A. Wyrwa (red.) t.III, 81-104.

Milecka K., 2000: Wyniki analizy pyłkowej rdzenia osadów z profilu archeologicznego w Gieczu. [W]: Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Geografia Fizyczna, t.51, 105-117.

Makarowicz P., Milecka K. Society and the Environment. A Case Study of Early Bronze Age Settlement Complex from Rybiny, Kujavia, Poland. Archeologia Polona, 37, 49-70.

Milecka K., 1998. Badania paleobotaniczne na stanowisku archeologicznym w Rybinach na Kujawach. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 49. Seria A, geografia fizyczna, 147-162.

Milecka K., 1998. Działalność człowieka w okolicach Giecza i Wagowa w świetle analizy pyłkowej. (Sum. History of human activity in Giecz and Wagowo areas based on pollen analysis). Biblioteka Studiów Lednickich III, Poznań-Lednica: 45-95.

Milecka K., 1998: Historia działalności człowieka w okolicach Giecza i Wagowa w świetle analizy pyłkowej. [W]: Biblioteka Studiów Lednickich, red. K. Tobolski. Poznań.

Milecka K., 1998. Wstępne wyniki analizy pyłkowej profilu osadów organicznych z Ostrowa Lednickiego (Sum. Introductory results of pollen anlysis of biogenic sediments from Ostrów Lednicki). W: K. Tobolski, A. Grygorowicz (red.) Podstawy rekonstrukcji wczesnodziejowego zespołu rezydencjonalno-obronnego na Ostrowie Lednickim. Wyd. Homini, Bydgoszcz: 55-63.

Milecka K. 1997: Pediastrum jako wskaźnik eutrofizacji wód na przykładzie Jeziora Łekneńskiego i kopalnego zbiornika w Gieczu. W: Wpływ antropopresji na jeziora (red. A. Choiński). s. 127-136.

Milecka K., 1994. Działalność antropogeniczna w epoce brązu i żelaza w diagramie pyłkowym z Giecza i z jeziora baba koło Wagowa. W: Działalność antropogeniczna w epoce brązu i żelaza rejestrowana w najnowszych diagramach pyłkowych z Wielkopolski (red. K. Tobolski), 17-22

Milecka K., 1994. Badania palinologiczne osadów biogenicznych rdzenia G-4/90. W: Rezultaty badań przyrodniczo archeologicznych przeprowadzonych na wczesnośredniowiecznym moście/grobli w Gieczu, gm. Dominowo, stan. 2. Studia Lednickie III, Lednica-Poznań, 216-221.

Milecka K., 1991. Analiza pyłkowa osadów jeziornych w Gieczu – stan badań. W: (red. K. Tobolski) Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego


Drobne publikacje i streszczenia


Milecka K. Kowalewski G. 2010. Development of small water-mire basins in Dury Reserve, NW Poland. Bołota i Biosfera, Tomsk. Matieriały sedmoj wsierossijskoj s mieżdunarodnym uczastiem naucznoj szkoły: 271.

Milecka K., Obremska M., Lauterbach S., Brauer A. 2009. Environmental and climatic changes in NE Poland reflected in high-resolution pollen diagram Hańcza. 11th International Paleolimnology Symposium, December 14-18 2009. Programme and Abstracts Volume, 97.

Milecka K. Kowalewski G. Development of mires in Dury Reserve, Poland: implications for nature conservation. After Wise Use – The Future of Peatlands, abstract volume.

Szeroczyńska K., Milecka K., 2007. Lobelia lakes -- history recorded in
plant and faunal (Cladocera) remains. Abstracts/Quaternary International
vol.167-168: 409.

Szeroczyńska K., Milecka K., 2007. The history of the Moczadło and Sierzywk -- lobelia lakes (Tuchola Forest, North Poland) in the light of Cladocera and pollen analyses. Abstracts of IX International. Subfossil Cladocera Workshop, Univ. of Walencia (Spain): 10.

Kowalewski G., Milecka K. 2007. X jubileuszowa Konferencja Limnologiczna w Czernicy. Studia Limnologica et Telmatologica 1 (1): 3-4.

Lauterbach S., Andersen N., Milecka K., Namiotko T., Zamelczyk K., Brauer A. 2007. A multi-proxy record of climate change at the Lateglacial / early Holocene transition from Lake Hańcza, northeastern Poland. Geo-Pomerania. Geology cross-bordering the Western and Eastern European Platform. Abstract-Volume: 163.

Milecka K., Brauer A., Tobolski K., Lauterbach S., Obremska M., Przeszłość jeziora Hańcza. XXX lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Materiały konferencyjne Parki Krajobrazowe w krajowym systemie ochrony obszarowej. Turtul; 40-41.

Milecka K., Kowalewski G. 2007. Sympozjum naukowe dedykowane profesorowi Kazimierzowi Tobolskiemu z okazji 70 urodzin. Studia Limnologica et Telmatologica 1 (2): 117-118

Milecka K. 2006. Climate related history of soft-water lobelia lakes at the SE limit of their range in Europe. In: 10th International Paleolimnology Symposium, June 25-29, 2006. Duluth, Minnesota, USA. Abstract Volume.

Milecka K., Kowalewski G. 2006 – Słowo wstępne. [W:] Profesorowi Kazimierzowi Tobolskiemu w 70. rocznicę urodzin”. Prace Zakładu Biogeografii i Paleoekologii UAM Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, 6: 7-8.

Milecka K. 2006. Profesor Kazimierz Tobolski – niekwestionowany autorytet. [W:] Profesorowi Kazimierzowi Tobolskiemu w 70. rocznicę urodzin”. Prace Zakładu Biogeografii i Paleoekologii UAM, 6: 63-66.

Kowalewski G., Milecka K. 2006. Introduction. Limnological Review 6: 3-4.

Kowalewski G., Milecka K. 2006 Świętowanie własnej historii – 70-lecie prof. Kazimierza Tobolskiego. [W:] Profesorowi Kazimierzowi Tobolskiemu w 70. rocznicę urodzin”. Prace Zakładu Biogeografii i Paleoekologii UAM Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, 6: 9-10.

Kowalewski G., Milecka K. 2006. Preface (Wprowadzenie). In: Kowalewski G., Milecka K. (eds.) Lakes and mires of “Bory Tucholskie” National Park. Field guidebook (Jeziora i torfowiska Parku Narodowego Bory Tucholskie. Przewodnik terenowy). Bilingual edition. Bory Tucholskie National Park, Charzykowy 2006: 9-10.

Kowalewski G., Milecka K., Woszczyk M. 2006. Seismic profiling, lake drilings and palaeoecological investigation of Ostrowite lake („Bory Tucholskie” National Park). In: 10th International Paleolimnology Symposium, June 25-29, 2006. Duluth, Minnesota, USA. Abstract Volume.

Milecka K., Bogaczewicz-Adamczak B. 2005. Zmiany trofii w ekosystemach miękkowodnych jezior Borów Tucholskich. Streszczenia referatów, II Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, 10-13 maja 2005, Okuninka (Polesie Lubelskie), 25-26.

Milecka K., Faliński J.B.,2004- Past and contemporary plant communities of Białowieża Forest. Abstracts and field trip guide-book: Reconstruction of Quaternary palaeoclimate and palaeoenvironments and their abrubt changes – 29.09-2.10 2004 Białowieża, Polish Geological Institute, Warsaw.

Tobolski K., Noryśkiewicz B, Filbrandt-Czaja A., Kloss M., Lamentowicz M., Milecka K., Noryśkiewicz A.M., Obremska M., Pająkowski J., Żurek S. 2004. Postglacjalna historia lasów, jezior i torfowisk na wybranych przykładach Ziemi Chełmińskiej i Borów Tucholskich. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. (red.) Wycieczki Geobotaniczne, 53 zjazd PTB. Toruń – Bydgoszcz, 33-54.

Milecka K. 2003. Relacja z XXVI Moorexcursion w Norwegii. Przegląd Geologiczny 51 (2), 104-105.

Milecka K. 2003. Sprawozdanie z uczestnictwa w Helmert-Summerschool organizowanej przez GeoForschungsZentrum w Poczdamie. Przegląd Geologiczny 51 (1), 24-25.

Milecka K., Noryśkiewicz A.M. 2003. „Rozwój torfowiska Kletno w świetle analiz paleoekologicznych na terenie Puszczy Białowieskiej”. Streszczenia referatów konferencji: „Badania paleobotaniczne jako podstawa rekonstrukcji zmian klimatu w czwartorzędzie Polski”. Białowieża 22-24 maja 2003 r. 29-30.

Noryśkiewicz A., Milecka K. 2002. Historia Torfowisko Kletno w późnym glacjale i holocenie na podstawie analizy pyłkowej. Materiały na konferencję, maj 2002.

Milecka K., 2002. Spotkanie europejskich paleobotaników na Ostrowie Lednickim i w Gieczu. Studia Lednickie VII, Lednica – Poznań, 349-350.

Milecka K. 2000: Giecz - stan badań paleobotanicznych i geologicznych. Przewodnik LXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego (Red. J. Biernacka, J. Skoczylas) Bogucki Wyd. Nauk. S.C.: 323-328

Milecka K., 1999: Antropogeniczne zmiany szaty roślinnej minionych pięciu tysięcy lat w świetle analizy pyłkowej osadów jeziornych Wielkopolski. Streszczenie referatu na konferencji: Mechanizmy antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej.

Milecka K., 1998. Cultivation of hemp in Poland - its use, processing and view over pollen diagrams. Vth European Palaeobotanical and Palynological Conference, Kraków:119.

Milecka K., Polcyn M., 1998. Wstępne wyniki badań palinologicznych i archeobotanicznych w Gieczu. W: Nauki przyrodnicze i fotografia lotnicza w archeologii. Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 9, 190-191.

Milecka K., 1998. Otoczenie jeziora Baba jako przykład rozwoju szaty roślinnej o niewielkim stopniu synantropizacji na tle tradycyjnych ośrodków zasiedleńczych w Wielkopolsce. W: Botanika polska u progu XXI wieku. J. Miądlikowska (red.). Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk: 332.

Milecka K., 1998. Wizyta czeskich archeologów w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Studia Lednickie V, Lednica - Poznań: 427.

Milecka K., 1998. Wstępna informacja o podjęciu badań palinologicznych osadów jeziora Nierybno w Borach Tucholskich. Bory Tucholskie - Ochrona Biosfery, III Konferencja, UŁ: 95-99.

Milecka K., Wojciechowski A. 1998: Późny wistulian w osadach rynny kórnicko-zaniemyskiej w świetle analizy pyłkowej. III konferencja, Geneza, Litologia i Stratygrafia postglacjału Niżu Polskiego, materiały konferencyjne - streszczenia referatów: 83-84

Milecka K., 1994. Subfosylne sporomorfy. W: Geoekosystem Wielkopolskiego Parku Narodowego jako obszaru chronionego podlegającego antropopresji (red. L. Kozacki), 21-22.

Milecka K., Tobolski K., 1991. Wstępna informacja o podjęciu badań palinologicznych w Gieczu koło Nekli. Sprawozdania PTPN za rok 1998.
Render time: 0.05 seconds
480,776 unique visits